Pytanie
Spółka jawna, prowadzimy księgi rachunkowe. Mamy podpisaną umowę współpracy na sprzedaż naszych wyrobów z kontrahentem unijnym X, w której udziałowcem jest też inna firma unijna Y. Wystawiamy fakturę na firmę X. W umowie jest zawarte, że po zakończeniu roku obrotowego za współprace kontrahent unijny X obciąży nas 2% bonusem.
Kontrahent unijny x obciążył nas zgodnie z podpisaną umową przez firmę X i Y rachunkiem za bonus. Na rachunku widnieje rozbicie 1% bonusu dla firmy X, 1% dla firmy Y.
Rachunek za bonus jest wystawiony przez firmę X z datą 10 marca 2012 r. A dotyczy roku 2011 r. Należność za rachunek będziemy regulować do firmy X, wystawcy rachunku.
Czy uwidoczniony bonus na rachunku dla firmy Y jest dla nas kosztem uzyskania przychodu?
Czy rachunek należy ująć księgowo i podatkowo w 2011 r., czy 2012 r.?