Pytanie
Jak TBS powinien naliczyć kwotę partycypacji nowemu najemcy w przypadku najmu lokalu opróżnionego przez pierwszego najemcę?
Budynek TBS został wzniesiony w 2011 r., partycypacja 15% przy kosztach budowy 2500 zł/m2. Nowemu najemcy zajmującemu opróżniony lokal w 2014 r. TBS naliczył kwotę partycypacji w wysokości 15%, ale liczonej od wskaźnika przeliczeniowego kosztów odtworzenia ogłaszanego dwa razy w roku przez wojewodę, tj. 3559 zł/ m2 (wskaźnik wojewody w 2011 r. był na poziomie podobnym do obecnego, koszt budowy również).
Czy należy rozumieć, że taka sama kwota powinna być wypłacona pierwszemu najemcy opuszczającemu lokal?
Jeśli tak jest, to partycypacja w budownictwie TBS daje zwrot dużo wyższy niż najlepsza lokata bankowa. Wpłacając partycypację w 2011 r. w wysokości np.: 15 tys. zł na lokal o powierzchni 40 m2, w 2014 r. otrzymamy zwrot w wysokości 21 tys. zł. Wydaje się, że odbywa się to kosztem najemcy, który zajmuje lokal już wcześniej użytkowany. Jest to chyba nierówne traktowanie najemców z pierwszej ręki od tych, którzy zajmują lokal przez kogoś opróżniony. Przy tym samym udziale w partycypacji 15% jeden płaci 15 tys., a drugi 21 tys. zł. co przy ustabilizowanych zarówno kosztach budowy jak i poziomie wskaźnika wojewody jest absurdem.