Pytanie
Dokonaliśmy ulepszenia autobusów polegające na zamontowaniu w autobusach komputera pokładowego, tablic wewnętrznych, urządzeń głośnomówiących oraz kas. Część z tych autobusów była w całości zamortyzowana.
Przykładowo wartość początkowa 645.248,32 zł była równa wartości umorzenia. Dokonaliśmy ulepszenia, po którym wartość środka trwałego wzrosła do kwoty 676.366,72 zł. Autobus był amortyzowany wg stawki 17%. Obecnie zastosowanie tak wysokiej stawki spowoduje, że cała kwota w kilka miesięcy zostanie odpisana w koszty. Ponieważ ulepszenie dotyczy 30 autobusów, w bieżącym roku będziemy mieli bardzo wysokie koszty amortyzacji.
Czy mamy prawo do dalszej amortyzacji tego autobusu według dotychczasowej stawki mimo, że okres amortyzacji dobiegł końca w roku 2009?
Czy stawkę można obniżyć i dalej amortyzować niższą stawką?
Czy prawidłowo dokonaliśmy podwyższenia wartości początkowej autobusów?
Od jakiej wartości dalej amortyzować ten ulepszony całkowicie zamortyzowany środek trwały?