Pytanie
Pracownik działu fakturowania wystawił w grudniu fakturę z 23% VAT. Po rozliczeniu w deklaracji okazało się, że faktura ta nie powinna być wystawiona, ponieważ czynność ta została zafakturowana w październiku i również został rozliczony podatek 23%. Pracownik działu fakturowania powinien był wystawić duplikat faktury październikowej, bo taka była prośba klienta. W związku z tym, że faktura grudniowa została wysłana do klienta, wystawiliśmy korektę tej faktury. Klient odesłał nam faktury bez podpisu i jesteśmy w posiadaniu oryginału faktury grudniowej i korekty.
W jaki sposób rozliczyć podatek z faktury korygującej i za jaki miesiąc?
Klient odmawia nam przyjęcia powtórnego faktury grudniowej i korekty.