Pytanie
Jesteśmy spółką z o. o. o PKD 22.22.Z i 22.21.Z, nie świadczymy usług. Do produkcji naszego produktu niezbędna jest klisza fotopolimerowa, która służy do nadruku na folii indywidualnego np. logo naszego klienta. Klisze wykonywane są na nasze zlecenie oraz faktura wystawiana jest na nas.
Czy możemy refakturować klienta za poniesiony koszt tej kliszy?
Czy możemy refakturować klienta kwotą wyższą niż faktycznie poniesiony koszt wykonania kliszy?
Czy możemy traktować kliszę jako towar handlowy, a następnie odsprzedać kliszę klientowi jako towar handlowy ze znacznie wyższą ceną?
Klisza pozostaje u nas w firmie, nie "wychodzi" do klienta.