Pytanie
Spółka zawiera umowy z autorami artykułów, które zamieszcza w swoim małonakładowym czasopiśmie. Umowy te zawierane są w formie umowy o dzieło i zawierają zapis o przeniesieniu praw autorskich. Umowy te w zdecydowanej większości nie przekraczają 200 zł. Umowa jest zwykle na napisanie jednego artykułu.
W jaki sposób płatnik podatku powinien prawidłowo opodatkować taką umowę?
Czy należałoby umowę opodatkować w sposób ryczałtowy tj. 18% podatku bez kosztów uzyskania przychodów?
Spółka postępowała tak do tej pory, ale pojawiają się opinie, że do umów autorskich powinno jednak się zastosować 50% koszty uzyskania przychodu i wystawić PIT-11 autorowi, pomimo nie przekroczenia kwoty 200 zł.