Pytanie
W ramach swojej działalności bank prowadzi rachunki klientów, którzy otrzymują emeryturę i/lub rentę z zagranicy. Klient założył rachunek i przedstawił dokumenty, z których wynika że będzie otrzymywał świadczenie wypłacane przez Zarząd Ubezpieczeń Społecznych w Baltimore (Social Security Administration) ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także potwierdzenie iż świadczenie jest opodatkowane 30% stawką w Stanach Zjednoczonych.
Z jakim dniem należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego klienta otrzymującego świadczenie emerytalno – rentowe z krajów spoza Unii Europejskiej?
W przypadku, gdy klient przedstawi w Banku zaświadczenie, że podatek w USA jest pobierany w wysokości 30%, czy bank powinien pobrać podatek w wysokości 18% od wypłacanego świadczenia, czy może przy wyliczaniu zaliczki bank powinien uwzględnić podatek zapłacony w USA (wtedy bank nie pobierze zaliczki na podatek, gdyż podatek zapłacony w USA przekracza kwotę zaliczki na podatek wyliczoną w Polsce w wysokości 18%)?
Czy w przypadku, gdy przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy bank będzie musiał uwzględnić podatek zapłacony w USA (wtedy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie równać się kwocie zero), należy pobrać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty brutto świadczenia?