Pytanie
Syndyk prowadzący upadłość likwidacyjną przedsiębiorstwa osoby fizycznej, ma zamiar dokonać sprzedaży kompleksu gruntów wraz z zabudowaniami (inwestycja w budowie hali garażowo- magazynowej) położonych na działkach jako jeden kompleks, z tym że jedna z działek stanowi odrębną własność małżonki upadłego przedsiębiorcy, która to została włączona do masy upadłości. Pozostałe działki w tym kompleksie stanowią odrębną własność upadłego.
W jaki sposób powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym przedmiotowe nieruchomości?
Jak dokonać podziału przychodu pomiędzy upadłego i jego małżonkę, jeśli syndyk wystawi dla kupującego fakturę na łączną kwotę należności?