Pytanie
Małżonkowie, którzy posiadają obywatelstwo niemieckie, przez kilka lat mieli miejsce zamieszkania w Polsce. W marcu 2014 r. przestali jednak wynajmować mieszkanie w Polsce i wymeldowali się z tego adresu. W tym samym okresie przenieśli się do Niemiec i w tym kraju zamieszkują z zamiarem stałego pobytu. W 2013 r. mieli zatem miejsce zamieszkania tylko w Polsce. Oboje są emerytami i poza przychodami z emerytur wypłacanych przez państwo niemieckie osiągają również dochody z odsetek z lokat bankowych, które powinny być opodatkowane w kraju zamieszkania.
Czy zatem przychody z odsetek otrzymanych w 2013 r. powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce?
Jeśli tak, to jaki wpływ (jaka metoda) będzie miał podatek zapłacony w Polsce na sposób opodatkowania odsetek lub innych dochodów w Niemczech?