Pytanie
Na terenie zakładu eksploatowana jest instalacja do powlekania elementów metalowych. Malowanie odbywa się w dwóch kabinach malarskich. Każda z nich wyposażona jest w osobny odciąg zużytego powietrza. Proces prowadzony w malarni podlega pod standardy emisyjne w zakresie emisji LZO, standard S1 jest dotrzymany. Obecnie prowadzący instalację złożył wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z uwagi na wprowadzenie nowego źródła emisji. Jest to pomieszczenie mieszalni farb z osobnym wyciągiem. Do tej pory farby używane do malowania przygotowywane były w bezpośrednio w kabinie malarskiej. Teraz składniki farby, czyli utwardzacz, rozpuszczalnik i farba z odpowiednim pigmentem, mieszane będą w osobnym pomieszczeniu z osobnym wyciągiem.
W jaki sposób obliczyć emisję LZO z procesu mieszania farb?
Jaki procent LZO jest uwalniane podczas tego procesu, a jaki podczas właściwego procesu powlekania?