Pytanie
Prowadzimy działalność usługową polegającą na świadczeniu usług telefonii internetowej. Na fakturach wystawianych naszym klientom wpisujemy osobno abonament, który jest podany do przodu oraz opłaty za przeprowadzone rozmowy, które są podane za okres, który się skończył. W umowie o świadczenie usług mamy wpisaną następującą definicję okresu rozliczeniowego: "jest to okres, za który dokonywane są rozliczenia abonenta wobec operatora z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez operatora na rachunku". Usługa rozliczana jest więc w okresach rozliczeniowych. Faktury wystawiamy np. 4 kwietnia z datą sprzedaży 4 kwietnia, abonament ujmujemy w nich za okres od 10 marca do 9 kwietnia, rozmowy za okres od 10 lutego do 9 marca.
Czy można w ten sposób wystawiać faktury?