Pytanie
Zakupiłam w lutym 2010 r. do firmy dwa środki trwałe (maszyny) o wartości 6900 zł netto i 3750 zł netto. Wprowadziłam je do ewidencji środków trwałych i amortyzuję je. Od firmy od której zakupiłam maszyny kupuję jeszcze surowce do produkcji. Po osiągnięciu z przedmiotową firmą obrotów powyżej 300.000 zł firma udzieliła mi w listopadzie 2012 r. dodatkowego rabatu na wcześniej zakupione maszyny i wystawiła fakturę korektę naliczając mi za ww. maszyny po 1 zł za sztukę i minusując ich pierwotną wartość o kwotę 10.648 zł.
Jak mam zaksięgować ten dodatkowy rabat w postaci korekty do faktury?
Czy na dochód firmy, czy zmniejszyć bieżące koszty?
Nadmienię tylko, ze maszyny nie zostały jeszcze zamortyzowane.