Pytanie
Ze względu na stan zdrowia wspólnik spółki cywilnej dwuosobowej rezygnuje z udziału w tej spółce. Nikt z członków jego rodziny nie zamierza przystępować do spółki. Zainteresowani są jednak uzyskaniem środków pieniężnych z tytułu udziału wspólnika w spółce z przeznaczeniem uzyskanej kwoty na leczenie.
Jak najkorzystniej w sensie podatkowym pozostały wspólnik ma poprowadzić proces likwidacji spółki, gdzie cały majątek spółki - środki trwałe i wyposażenie - zamierza wykorzystać w swojej usługowej jednoosobowej działalności gospodarczej?
Jak należy postąpić w przypadku, gdy przed wystąpieniem ze spółki chorego wspólnika przystąpiłby do spółki trzeci wspólnik, aby zminimalizować podatki ciążące na występującym wspólniku (remanent likwidacyjny)?