Pytanie
Pracownik ma wykonywać pracę na rzecz pracodawcy częściowo w miejscu swojego tymczasowego zameldowania w formie telepracy oddalonego od siedziby firmy 170 km, a częściowo na terenie całego kraju (wyjazdy, spotkania, negocjacje z klientami).
Jaką umowę należy zawrzeć z tym pracownikiem?
Czy można w jednej umowie połączyć pracę w domu z wyjazdami w teren?
Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy tego pracownika w domu i w terenie?
W jaki sposób rozliczać czas jego przejazdów z miejsca stałego pobytu do miejsca tymczasowego zameldowania, gdzie w tygodniu wykonuje telepracę (odległość 130 km), oraz z miejsca tymczasowego zameldowania do siedziby firmy gdzie się rozlicza z księgowością?
Czy takiemu pracownikowi będą przysługiwały delegacje?