Pytanie
We wrześniu 2010 r. zakupiliśmy licencje na oprogramowanie zintegrowane (ERP). Wdrożenie programu odbywało się w grudniu 2010 r. oraz w roku 2011. Faktury za wdrożenie wystawiane były przez firmę wdrożeniową zgodnie z postępem prac. Na dzień 31 grudnia 2011 r. większa część modułów została wdrożona m.in.: księgowość, płace, obrót towarowy. Nie udało się wdrożyć niektórych modułów tj: produkcja, obieg dokumentów i windykacja.
Czy na koniec 2011 r. należy przyjąć wdrożone moduły do środków trwałych i od roku 2012 je amortyzować, pozostawiając jednocześnie nie wdrożone moduły na koncie "środki trwałe w budowie?
Czy amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych stanowi koszt uzyskania przychodu?