Pytanie
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (PKPiR, VAT). W ubiegłym roku od developera zakupiłam lokal użytkowy. W akcie notarialnym w ramach wspólnoty małżeńskiej wpisano męża jako współwłaściciela, z adnotacją, że lokal został nabyty na potrzeby prowadzonej przeze mnie działalności.
Czy w opisanej sytuacji mogę dokonać amortyzacji lokalu w 100%?
Od lutego mąż rozpoczyna własną działalność gospodarczą pod adresem lokalu.
Czy firmę męża powinnam potraktować jako kontrahenta i na podstawie zawartej umowy najmu, co miesiąc wystawiać faktury VAT?