Pierwszy etap budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (CEKS) objął budynek szkoły podstawowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi - salą gimnastyczną, zagospodarowaniem terenu, terenowymi urządzeniami sportowymi oraz infrastrukturą techniczną: dojściami, dojazdami, drogą wewnętrzną, naziemnymi miejscami parkingowymi, siecią wodną, kanalizacją sanitarną, ppoż., urządzeniami retencjonującymi wody opadowe, siecią elektroenergetyczną wraz ze stacją transformatorową oraz siecią światłowodową.

Innowacyjne rozwiązania
W budynku zastosowano innowacyjny, energooszczędny system klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji. Źródłem ciepła w obiekcie jest pompa ciepła, która transportuje energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie do pomieszczeń. Wyjątkowym jest też to, że źródłem chłodu dla budynku jest również grunt, dzięki czemu znacząco obniżono wpływ klimatyzacji na środowisko.
Cały budynek jest objęty wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Powietrze nawiewne do obiektu przechodzi przez wymienniki ciepła wykonane z czystej miedzi, co zapewnia jego czystość mikrobiologiczną. Zadbano o rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego w sposób nieodczuwalny dla osób przebywających wewnątrz. Nad komfortem czuwa zaawansowany system pomiaru jakości powietrza, który zapewnia, że w pomieszczeniach jest zawsze czyste i świeże powietrze bez względu na liczbę osób wewnątrz.
W budynku, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, zostało zamontowane energooszczędne oświetlenie ledowe. Do szkoły doprowadzony został światłowód, dzięki czemu uczniowie będą korzystali z Internetu o prędkości do 100 Mb/s.
Obiekt jest jednym z niewielu przykładów w Polsce wysoko energooszczędnego i ekologicznego budownictwa. Emisja CO2 wynikająca z użytkowania obiektu jest ponad 3-krotonie niższa w stosunku do standardowych budynków tego typu, natomiast koszt ogrzewania zmniejszono ponad 8-krotnie.
Szkoła podstawowa na granicy Jabłonny i Chotomowa jest największą inwestycją o charakterze publicznym na Mazowszu związaną z pozyskiwaniem ciepła ziemi.

Idealne warunki do nauki
W nowej szkole podstawowej w Chotomowie dzieci będą miały komfortowe warunki do nauki. Do dyspozycji najmłodszych uczniów zostaną oddane 4 sale dla grup "0". Nieco starsze dzieci będą korzystały z 8 sal przeznaczonych do nauczania zintegrowanego. Młodsi uczniowie szkoły podstawowej będą mogli odrabiać lekcje i spędzać wolne chwile w świetlicy o powierzchni ponad 80 m2.
W nowej szkole podstawowej będzie 10 sal-pracowni: sztuki, plastyki i muzyki, techniki, przyrody, języków obcych, dwie pracownie matematyki oraz 3 sale przeznaczone do nauki języka polskiego i historii. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się w 28 salach.

Greenpeace dla szkoły w Chotomowie
Greenpeace Polska, międzynarodowa organizacja działająca na rzecz poszanowania środowiska naturalnego, doceniła mieszkańców Chotomowa. Dzięki ufundowanej przez Greenpeace instalacji fotowoltaicznej o mocy 8 kWp, zainstalowanej na trackerze słonecznym, (urządzeniu, które podążą za ruchem słońca), szkoła nie tylko zmniejszy zapotrzebowanie na energię (o ok. 12-13 MWh rocznie), lecz także pozwoli tysiącom mieszkańców poznać z bliska odnawialne źródła energii i przekonać się o korzyściach z czystej energii. Elektrownia słoneczna przy szkole w Chotomowie jest dziewiątą elektrownią słoneczną, jaką Greenpeace przekazało szkołom w Polsce w 2014 roku i przy okazji największym trackerem w Polsce.

Koszty budowy
Koszt budowy szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą wyniósł 20 mln zł i został sfinansowany z budżetu gminy Jabłonna oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Kompleksowe rozwiązanie w zakresie energooszczędności budynku dostarczyła firma Euros Energy Sp. z o.o. Projekt architektoniczny szkoły wykonali architekci z firmy "90 Architekci".

Pierwszego września w nowej szkole podstawowej na granicy Jabłonny i Chotomowa (ul. Partyzantów 124) naukę rozpocznie ponad 700 dzieci z gminy Jabłonna.