Kwota 160 mln zł trafi na rewitalizację mazowieckich miast, w tym Warszawy. Inwestycja ma być realizowana przy wsparciu UE w ramach Inicjatywy JESSICA (Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich).
Samorząd województwa mazowieckiego podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę o finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA. Część środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zostanie przekazana Funduszowi Powierniczemu, a następnie z tego Funduszu nastąpi dofinansowanie funduszy celowych, utworzonych np. przez miasta. Pomoc może przybrać formę preferencyjnych pożyczek, gwarancji oraz wkładów kapitałowych. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na renowację miejskich kamienic, rewitalizację terenów poprzemysłowych, odrestaurowanie rynków, skwerów czy wymianę oświetlenia miejskiego na bardziej energooszczędne.
Źródło: Biznes.onet.pl za PAP, 15 lipca 2011 r.

Data publikacji: 18 lipca 2011 r.