Nowy system sprawozdawczości i opłat będzie służył do zbierania danych od przedsiębiorców i osób fizycznych korzystających ze środowiska oraz do określania wysokości odpowiednich opłat. To centralne narzędzie informatyczne zapewni przedsiębiorcom możliwość złożenia drogą elektroniczną jednego sprawozdania ze swojej działalności. Z kolei nadzorujący ten proces - minister środowiska, marszałkowie województw i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska będą mieli dostęp do wiarygodnych i rzetelnych danych dotyczących korzystania ze środowiska.

W ramach prac nad projektem zaplanowane są rozmowy z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, dotyczące współpracy przy tworzeniu systemu.
Minister Wilmańska podkreśla, że dzięki nowemu rozwiązaniu wszystkie województwa zyskają bezpłatne, jednolite narzędzie do obsługi podmiotów sprawozdających, a przedsiębiorcy unikną kilkukrotnego raportowania podobnych informacji w różnych systemach.