Jak informuje Rzeczpospolita „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie" to nazwa części 4.5 regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego, który będzie realizowany w perspektywie 2020 r. Władze samorządowe przeznaczyły na to ponad 448 mln euro, w tym:

- 
348 mln euro – na projekty realizowane w zakresie tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych,
- 
62 mln – na inwestycje w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych,
- 
38 mln – na pozostałe projekty wyłaniane w drodze konkursów (w pierwszej kolejności dla inwestycji realizowanych poza obszarem subregionu centralnego).

Dzięki unijnym środkom wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowanych centrów przesiadkowych – w tym dworców autobusowych i kolejowych, parkingów Park & Ride i Bike & Ride, buspasów, dróg rowerowych, systemów miejskich wypożyczalni rowerów). Samorządy będą także dostać dofinansowanie na zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie tzw. inteligentnych systemów transportowych oraz wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej. Wcześniej jednak muszą przygotować dokumenty.

Więcej informacji w serwisie Rzeczpospolita>>>>