Ministerstwo Środowiska informuje, że termin składania wniosków o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych - dla kandydatów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminów w drugim półroczu bieżącego roku - upływa z dniem 15 września 2015 r.

Zobacz:  Ogłoszenie o terminie składania wniosków na uprawnienia geologiczne 

Kandydaci, którzy złożą wnioski po tym terminie będą zapraszani na egzaminy organizowane w pierwszej połowie 2016 r. (w przypadku dopuszczenia do egzaminu).

Źródło: www.mos.gov.pl