W czwartek Sejm uchwalił rządową nowelizację ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który implementuje dyrektywę z 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem*. Ma ona wzmocnić ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. I generalnie wprowadza wiele pozytywnych zmian. Znikną bowiem przepisy stanowiące, że jedynie przez 3 lata po ustaniu stosunku pracy pracownik ma zakaz ujawniania, wykorzystania i przekazywania tajemnic przedsiębiorstwa. Dyrektywa nie przewiduje bowiem żadnych ograniczeń czasowych dla takiej ochrony. Naruszaniem będzie już samo pozyskanie tajemnicy, a nie tylko jej ujawnienie czy wykorzystanie jak obecnie. Nowelizacja rozszerza też katalog sankcji za naruszenie tajemnicy. Dziś pozkodwani mogą jedynie domagać się odszkodowania na ogólnych zasadach, co często nie stanowi odpowiedniej rekompensaty i nie zapobiega kolejnym aktom nieuczciwej konkurencji. Dotkliwą sankcją za nielegalne wykorzystywanie cudzej myśli technicznej czy logistyki będzie  możliwość nałożenia na nieuczciwe firmy obowiązku ogłaszania w mediach skazujących ich wyroków.  - Dzięki nowym przepisom tajemnice handlowe, licencyjne, technologiczne czy organizacyjne będą w Polsce bardziej bezpieczne - tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości, autor projektu. Eksperci zwracają jednak uwagę , że niektóre zaproponowane zmiany są niekorzystne.

Czytaj więcej o niekorzystnych zmianach w ochronie tajemnicy >>

Nowelizacja ma zacząć obowiązywać po upływie siedmiu dni od ogłoszenia. Teraz zajmie się nią Senat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.