Program "Zorza" realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach. W ramach projektu mieszkańcy regionu, którzy mają własne kotłownie, mogą starać się o dofinansowanie na wymianę pieców i kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności np. gazowe, olejowe, elektryczne lub na paliwa stałe.

Dofinansowanie wynosi 25 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli m.in. zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni, demontażu kotła czy przyłącza do sieci gazowej lub cieplnej. W przypadku kotłów czwartej klasy dotacja nie może przekroczyć 3 tys. zł, a w przypadku kotłów o wyższej sprawności - 4 tys. zł.

Podczas konferencji prasowej w Kielcach prezes WFOŚiGW podkreślił, że zainteresowanie programem wśród mieszkańców regionu jest coraz większe. "W pierwszym naborze było ok. 150 wniosków. W drugim naborze, który trwał od września do listopada, wpłynęło do nas ponad 500 wniosków o dofinansowanie" – przekazał Gliwiński.

Na realizację programu "Zorza" zarezerwowano w 2017 roku 2,5 mln zł. Prezes zapewnił, że "takie wsparcie będzie kontynuowane w kolejnych latach, być może o podobnej lub trochę innej nazwie".

Celem programu "Zorza" jest zmniejszenie narażenia ludzkości na oddziaływanie pyłów PM 2,5; PM 10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska; zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych.

"Mimo krótkiego czasu działania tego programu, już odnotowujemy jego efekty. Według danych udało się zredukować emisję pyłów PM 2,5 i PM 10 o ponad 14 ton" – podkreślił Gliwiński.

Na początku tego roku w Kielcach dobowe stężenia powietrza często osiągały wartości ok. 200 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu P M10 i ok. 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM 2,5 (norma dobowa dla PM10 wynosi 50 mikrogramów, a średnia roczna dla PM 2,5 - 25 mikrogramów).

Od poniedziałku w Kielcach działa strona internetowa prezentująca dane z czujników pomiaru smogu, które zamontowano w kilkunastu miejscach na terenie miasta. Inicjatorami przedsięwzięcia są stowarzyszenie Przyjazne Kielce oraz jeden z lokalnych przedsiębiorców.(PAP)