Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina przy okazji, że zachęca przedsiębiorców do udziału w systemie ADR. 

- Obecnie w Polsce działa 9 podmiotów uprawnionych do polubownego rozstrzygania sporów. Funkcjonują one w różnych branżach tak, że w praktyce każdy spór konsumencki może być rozwiązany przez wyspecjalizowaną instytucję. Jednocześnie system jest otwarty na powstawanie nowych podmiotów ADR – mówi Dorota Karczewska, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więcej>>