Wiceminister przyznał, że rozwiązanie to ogranicza niektóre prywatne inwestycje, ale jest konieczne, by budować w sposób przestrzennie spójny. "Jeśli ktoś nie chce stosować się do wyznaczonych projektem standardów wyboru koncepcji urbanistyczno-architektonicznej - jako podstawy do dalszego projektowania - to nie musi iść tym trybem" - powiedział. "On jest dla tych, którzy chcą budować w sposób przestrzennie spójny. Tego rozwiązania będziemy bronić" - dodał.

Całość kompetencji w rękach gminy

Do specustawy mieszkaniowej zostały wprowadzone zmiany. Ministerstwo zaproponowało, aby decyzję dotyczącą powstania inwestycji mieszkaniowej podejmowała rada gminy. Będzie ona miała na to 60 dni. Ponadto decydujące zdanie będzie miał konserwator zabytków, który będzie wydawał jedną z pierwszych decyzji związaną z budową. "Zrezygnowaliśmy z angażowania do tego procesu wojewodów. Całość kompetencji pozostaje w rękach rady gminy" - mówił wiceminister Soboń.

Gminy będą mogły też decydować o odległości obiektów znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji mieszkaniowych. Chodzi między innymi o przystanki, szkoły lub przedszkola. "Będą mogły zmodyfikować odległości, które zapisaliśmy w ustawie do 50 proc. w jedną czy w drugą stronę" - zaznaczył Artur Soboń.

Spadek cen mieszkań

Wiceminister zauważył, że jednym z efektów specustawy mieszkaniowej może być spadek cen mieszkań. "Specustawa uruchomi dodatkowe tereny, znakomicie położone, dobrze skomunikowane i często bardziej dostępne cenowo. Na większości z nich nie ma teraz możliwości realizacji budownictwa mieszkaniowego" - powiedział.

Zaznaczył też, że w miastach jest potencjał terenów poprzemysłowych, rolnych i pokolejowych, które można wykorzystać. Przekształcenia te są obecnie długotrwałe. W ocenie wiceministra Sobonia, jest to jeden z powodów, przez który inwestorzy wybierają oddalone tereny przy granicach administracyjnych miast bądź poza nimi.

Ustawa ma obowiązywać 10 lat. Resort szacuje, że przez okres jej obowiązywania, przy budowie 200 tys. mieszkań rocznie, powstanie 2 mln nowych lokali.  (dl/pap)