Przedstawiciele firmy budowlanej Skanska oczekują drastycznego spadku inwestycji w budownictwie kubaturowym w Polsce w 2009 r.

Jednocześnie stawiają na zwiększenie rentowności, planują rozwój poprzez rozszerzenie obszarów działalności o nowe obszary w kraju oraz rozwój kompetencji w regionach. Prezes zarządu Skanska Roman Wieczorek twierdzi, że strategią firmy nie jest sprzedaż czy udział w rynku, a rentowność i zysk. Zwraca uwagę, że spółka stara się selektywnie wybierać projekty do realizacji. Zdaniem prezesa, inwestycje w budownictwie kubaturowym spadną ze względu na ograniczenia planów rozwojowo-modernizacyjnych w przemyśle, a także wyhamowanie budowy mieszkań. Wieczorek uważa, że wyhamowanie budownictwa kubaturowego najbardziej da się odczuć w 2010 roku.

Wnp.pl za ISB, 11 lutego 2009 r.