Propozycja zmian to też pokłosie kilkudziesięciu pożarów składowisk, magazynów śmieci, do których dochodziło w ostatnim czasie w różnych częściach kraju. Komisja środowiska proponuje wprowadzenie poprawek do projektów.

"Pakiet odpadowy" to nazwa dla dwóch nowelizacji - ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zostały one przygotowane przez resort środowiska. Nowele są pokłosiem pożarów składowisk i wysypisk śmieci, do których dochodziło w ostatnim czasie w różnych częściach kraju. Wszystko wskazuje na to, że sprawa jest nagląca, ponieważ nowelizacje zostały przyjęte w trybie obiegowym przez rząd i skierowane w trybie pilnym do Sejmu.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, przed uzyskaniem zezwolenia na gromadzenie odpadów i przetwarzanie odpadów będzie obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego. Będzie mogło ono przybrać postać kaucji gwarancyjnej, ale również gwarancji bankowej. Ponadto projekt zakłada także obowiązek prowadzenia monitoringu video na składowiskach, który będzie połączony online z Inspekcją Ochrony Środowiska, by wiedzieć, jakie odpady, kiedy i kto je przywozi.

W zakresie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, zmiany sprowadzają się to wzmocnia tej służby. Kontrole będą mogły być przeprowadzane o dowolnej porze dnia i nocy. - Znosimy też obowiązek uprzedzenia o kontroli. Kontrole interwencyjne będą prowadzone bez zapowiedzi, więc Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła w każdej chwili wejść na składowisko, pobrać próby i ocenić czy składowisko funkcjonuje normalnie - poinformował minister środowiska.