Pozytywna opinia rządu dotyczy pilnego wdrożenia unijnych dyrektyw: dyrektywy Rady 2008/90/WE (w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców); dyrektywy Komisji 2009/145/WE (przewidującej m.in. pewne odstępstwa dotyczące zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawnianych w rejonach zagrożonych erozją genetyczną), dyrektywy Komisji 2010/60/WE (przewidującej pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do ochrony środowiska naturalnego), a także decyzji Komisji 2011/180/UE (wdrażającej dyrektywę Rady 2002/55/WE w sprawie warunków zezwalania na wprowadzenie do obrotu małych opakowań mieszanek standardowego materiału siewnego różnych odmian roślin warzywnych tego samego gatunku).

Pełna treść artykułu dostępna jest w portalu LEX >>>