Rada Ministrów podjęła 15 września br. na posiedzeniu w Białymstoku uchwałę w sprawie ustanowienia „Krajowego programu kolejowego do 2023 roku. Program ma być realizowany do końca 2023 r. Jego wykonawcą będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Nadzorowanie programu powierzono ministrowi odpowiedzialnemu za transport.
Przy okazji przypomniano też, że premier Ewa Kopacz w exposé mówiła o rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich i obiecała budowę nowego oraz modernizację istniejącego taboru kolejowego. Więcej>>>