W kategorii rodzina rząd wylicza:
 
Urlop rodzicielski
Obowiązuje roczny urlop po urodzeniu dziecka. Rozwiązanie objęło wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r.
Od kiedy? Obowiązuje od 17 czerwca 2013 r.
 
W kategorii praca:
 
Elastyczny czas pracy
Wprowadzenie ruchomego czasu pracy i wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy - to główne zmiany w kodeksie pracy. Już tzw. ustawa antykryzysowa pokazała, że elastyczne rozwiązania odpowiadają na potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników.
Od kiedy? Obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.
 
Deregulacja zawodów
Adwokat, notariusz, pracownik ochrony, detektyw, taksówkarz. To tylko kilka zawodów, do których dostęp jest łatwiejszy. Pierwsza transza, która weszła już w życie obejmuje 50 zawodów. Docelowo rząd chce "otworzyć" ponad 230 "zamkniętych" obecnie profesji. Dzięki temu uda się "uwolnić" ok. 100 tys. nowych miejsc pracy.
Od kiedy? Obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.

Reforma urzędów pracy
Mniej biurokracji, więcej konkretnych działań. Pośredniaki będą w większym stopniu premiowane za to, ile osób znalazło pracę, a nie za liczbę zarejestrowanych bezrobotnych.
Od kiedy? Przyjęte przez Radę Ministrów 5 listopada 2013 r.
 
Zrównanie wieku emerytalnego
Od 2013 r. stopniowo zrównywany jest i podwyższany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Docelowo będziemy pracować do 67. roku życia. Dzięki temu nasze emerytury będą wyższe średnio o 45 proc.
Od kiedy? Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
 
Składka rentowa
Składka rentowa po stronie pracodawcy wzrosła o 2 punkty procentowe.
Od kiedy? Obowiązuje od 2 lutego 2012 r.
 
 Waloryzacja emerytur i rent
Zamiast podwyżki procentowej wprowadzono waloryzację kwotową.
Od kiedy? Obowiązywanie od 1 marca 2012 do 28 lutego 2013 r.
 
Ograniczenie przywilejów emerytalnych
Rządowa reforma emerytalna ogranicza szczególne uprawnienia służb mundurowych. Policjanci, funkcjonariusze innych służb oraz żołnierze popracują o 10 lat dłużej i nabędą prawo do emerytury po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku oraz stażu służby. Od kiedy? Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
 
Składka zdrowotna rolników
Nowe zasady obowiązują od lutego 2012. Wysokość miesięcznej składki zależy od powierzchni gospodarstwa. Jeśli rolnik ma powyżej 15 ha, płaci 36 złz własnej kieszeni. Jeśli ma od 6 do 15 ha, płaci 18 zł. Jeśli ma mniej niż 6 ha, składkę pokrywa budżet państwa. To rozwiązanie jest dogodniejsze dla biedniejszych rolników i bardziej wymagające dla tych bogatszych.
Od kiedy? Obowiązuje od 1 lutego 2012 r.

Podwyżka dla mundurowych
O 300 zł wzrosły pensje żołnierzy i policjantów.
Od kiedy? Obowiązuje od 1 lipca 2012 r.
 
Co jeszcze planuje m.in. zrobić obecny rząd?
 
Emerytury górnicze
 
Przywileje emerytalne będą przysługiwać tym górnikom, którzy pracują bezpośrednio przy wydobyciu.