Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie budowy biogazowni rolniczych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu Programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS) Część 2) Biogazownie rolnicze.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, przy czym podmiot dominujący oraz spółki handlowe od niego zależne, mogą złożyć w jednym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych dla dotacji. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w formie pożyczki udzielanej do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W tym celu, razem z wnioskiem o dotacje należy złożyć odrębny wniosek o pożyczkę.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 10 mln zł.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 147,6 mln zł.

Wnioski można składać do 31 lipca br., a szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce "System zielonych inwestycji –GIS" –> "Konkursy" –> :II konkurs Biogazownie rolnicze.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 8 maja 2012 r.

Data publikacji: 8 maja 2012 r.