Opracowany specjalnie dla biznesów rodzinnych sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, projekt FR2 składa się z następujących elementów:

- szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców (kadra menadżerska firm rodzinnych i pracownicy),
- studia podyplomowe „Innowacyjne zarządzanie firmami rodzinnymi” dla sukcesorów (SWPS),
- warsztaty dla liderów środowiska firm rodzinnych,
- spotkania mentoringowe, budowa środowiska,
- portal informacyjno-społecznościowy firm rodzinnych,
- Magazyn Firm Rodzinnych „RELACJE”,
- kampania społeczna „Firma rodzinna to marka”.
W lutym zakończyła się rekrutacja na studia podyplomowe i warsztaty liderów. Bierze w nich udział ponad 60 osób. Blisko 200 osób uczestniczy także w trwających już trzech edycjach szkoleń dla przedsiębiorców.
Test kwalifikujący do projektu, który rozpocznie się 3 czerwca można wypełnić poprzez stronę internetową www.firmyrodzinne.eu.