Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę dot. manifestacji prowadzonych w Puszczy Białowieskiej. W przekazywanych przez media informacjach wskazywano, że w trakcie manifestacji dochodziło do interwencji policji i straży leśnej, podczas której funkcjonariusze i strażnicy używali siły wobec uczestników zgromadzenia, legitymowali uczestników manifestacji, wręczali mandaty, zakazywali wstępu na teren lasu - informuje w komunikacie RPO.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, powyższe działania budzą wątpliwości z punktu widzenia wolności zgromadzeń publicznych. RPO argumentuje, że obowiązkiem władzy publicznej mającym na celu zagwarantowanie korzystania z tej wolności jest podejmowanie rozsądnych i właściwych środków, aby umożliwić zgodny z prawem pokojowy przebieg demonstracji.

Czytaj: Rzecznik przypomina, że zajmuje się sprawą wycinki w Puszczy Białowieskiej od dawna >>>

RPO, w ramach postępowania wyjaśniającego, wystąpił do Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie.


Czytaj: Puszcza Białowieska: wycinka drzew trwa mimo wezwania do natychmiastowego zaprzestania >>>

Rzecznik wskazywał, że o ile w związku z odbywającymi się zgromadzeniami może zachodzić konieczność obecności policji, czy straży leśnej, o tyle podjęcie akcji przez funkcjonariuszy może wynikać jedynie z konieczności reagowania na łamanie prawa - czytamy na stronie RPO.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów