Z dokumentu można się m.in. dowiedzieć, ile podmiotów wykreślono w minionym roku z rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a ile pojawiło się nowych, jak wygląda w liczbach zbieranie zużytego sprzętu z gospodarstw domowych, jaki osiągnięto poziom zbierania, odzysku i recyklingu. Raport zawiera też opis przeprowadzonych kontroli, zawierający wskazanie ilości podmiotów skontrolowanych.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu, który dostępny jest na stronie www.mos.gov.pl>>>