Na Dolnym Śląsku odbędzie się rekultywacja 9 gminnych składowisk odpadów komunalnych i przywrócenie walorów przyrodniczych na ponad 21 ha powierzchni przez nie zajętych.

Projekt obejmie rekultywację składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych w: Sulikowie, Polanicy Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej, Ziębicach, Stróży (gm. Mietków), Strzegomianach (gm. Sobótka), Sulęcinie (gm. Siechnice), Przemkowie i Jędrzychowicach (gm. Zgorzelec). Zajmują one łączną powierzchnię ok. 21,19 ha. Wszystkie składowiska zostały już zamknięte i nie przyjmują odpadów.

Prace rekultywacyjne będą polegały na uporządkowaniu skarp i wierzchowiny składowisk, odgazowaniu złoża oraz uszczelnieniu przed migracją wód opadowych. Ponadto na zrekultywowanych składowiskach zostaną posadzone rośliny oraz powstaną ścieżki edukacyjne, do których dostęp będą mieli mieszkańcy lokalnych miejscowości i turyści.

Przedsięwzięcie będzie kosztować prawie 20 milionów złotych, z czego ponad 14 milionów złotych stanowi dofinansowanie z POIiŚ.

www.mos.gov.pl