Rada Ministrów przyjęła 5 października przedłożony przez ministra klimatu i środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. - Rządowy projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności pozwoli na stworzenie pierwszych w Polsce stref czystego transportu - oceniło Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. 

Według ministerstwa klimatu i środowiska, w które przygotowało projekt, nowe przepisy mają wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Ponadto, krajowe prawo zostanie dostosowane do przepisów Unii Europejskiej m.in. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Sejm zdecydował w czwartek o kontynuowaniu prac nad nowelą ustawy o elektromobilności, po oddaleniu wniosku Konfederacji o odrzucenie projektu po pierwszym czytaniu. Za dalszym procedowaniem głosowało 433 posłów, przeciw było 12, wstrzymało się 2 posłów.

Wiecej ekologii w transporcie

Proponowane przepisy mają być też kolejnym elementem dostosowywania prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej, m.in. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Jak podkreśla rząd, elektromobilność jest dziedziną, która rozwija się dynamicznie na całym świecie. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do znacznej redukcji emisyjności sektora transportu oraz zwiększenia poziomu ekologii w tym sektorze. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, rząd dostosowuje przepisy do coraz szybszego rozwoju branży motoryzacyjnej. 

Dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych i wiceszef europejskiej organizacji AVERE Maciej Mazur stwierdził, że przyjęty we wtorek projekt pozwala sądzić, że część oczekiwań branży została właściwie zaadresowana i nowe prawo faktycznie pozwoli przyśpieszyć rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. - Chodzi przede wszystkim o ułatwienia instalacji infrastruktury budynkowej, np. w bloków wielorodzinnych co otworzy ich mieszkańcom szanse na posiadanie auta elektrycznego - stwierdził.

Czytaj: NIK: Małe szanse na zapowiedziany milion pojazdów elektrycznych do 2025 roku>>

Najważniejsze rozwiązania:

  • Uregulowane zostana procedury dotyczące instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych.
    1. Przepisy ułatwią montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. 
    2. Dzięki temu, osoby zainteresowane zakupem takiego pojazdu otrzymają możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania. 
    3. Tego rodzaju model ładowania jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ odbywa się najczęściej w porze nocnej, kiedy pojazd nie jest użytkowany, a zużycie prądu jest niższe niż w dzień, co stabilizuje pracę sieci energetycznej.
  • Doprecyzowane zostaną zasady tworzenia stref czystego transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach (niezależnie od liczby mieszkańców). To także wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref oraz uelastycznienie przepisów w tym zakresie i pozostawienie większej możliwości ich kształtowania gminom.
  • Doprecyzowane będą przepisy regulujące, które stacje ładowania powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz doprecyzowano definicję stacji ładowania.
  • W związku z unijną dyrektywą w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, określono minimalny poziom docelowy, jeśli chodzi o udział nisko- i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.