Trybunał Konstytucyjny zakwestionował konstytucyjność czterech przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wprowadzonych nowelizacją z 14 czerwca 2007 r.
W wyroku z 15 lipca br. (sygn. akt K 64/07) podważył m.in. przepis dotyczący wykupu mieszkań zakładowych w budynkach nieodpłatnie przekazanych spółdzielniom przez przedsiębiorstwa państwowe w latach 80. i 90. Nie dopatrzył się natomiast nieprawidłowości w przepisie, który pozwala być członkiem rady nadzorczej tylko dwie trzyletnie kadencje. Za niezgodny z Konstytucją uznał jedynie zapis, nakazujący uwzględniać staż członka sprzed wejścia w życie przepisu wprowadzającego tę zasadę, tj. sprzed 31 lipca 2007 r. Zakwestionował też przepis, umarzający należności spółdzielcom, którzy przekształcili mieszkanie w pełną własność między 23 kwietnia 2001 r. a 31 lipca 2007 r. i nie spłacili całości zobowiązań z tego tytułu. Za sprzeczny z Konstytucją uznał także przepis pozwalający, by spółdzielca, który wystąpił o wykup mieszkania spółdzielczego, mógł jednocześnie złożyć wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu pod blokiem we własność. Konstytucyjne okazały się przepisy, które zastąpiły zebranie przedstawicieli w dużych spółdzielniach mieszkaniowych walnymi zgromadzeniami.

Rzeczpospolita, 16 lipca 2009 r., Michał Kosiarski, Renata Krupa-Dąbrowska