Poprzez zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa inne będą zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń gdy wniosek o ich przyznanie będzie poprzedzał obiektywnie krótki, np. 2-miesięczny, okres zasiłkowy. Aby uzyskać wysoki zasiłek macierzyński, na poziomie maksymalnym, bizneswoman będzie musiała płacić składki ZUS co najmniej przez rok również od maksymalnej podstawy wymiaru składek. Na początek będzie jej przysługiwał zasiłek w minimalnej wysokości, który będzie powiększony 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek przypadający przed nabyciem prawa do świadczenia. Z tego rachunku wynika, że aby dostawać najwyższy możliwy zasiłek, czyli obecnie ok. 6,5 tys. zł, kobieta prowadząca działalność gospodarczą będzie musiała opłacać maksymalne składki przez 12 kolejnych miesięcy. Jeśli okres ubezpieczenia będzie krótszy, zasiłek macierzyński będzie odpowiednio niższy. A zatem, jeśli bizneswoman będzie opłacała składki ze swojej firmy przez 6 miesięcy przed porodem od zadeklarowanej najwyższej podstawy wymiaru składek, to zgodnie z nowymi regułami zasiłek macierzyński będzie obliczony jako suma sześciokrotności minimalnej wysokości składki i 1/12 nadwyżki powyżej tej kwoty za każdy miesiąc ubezpieczenia.

 

Takie zmiany oznaczają rewolucję w zasadach ustalania wysokości zasiłków macierzyńskich dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie obowiązujące zasady są bardzo korzystne. Jeśli kobieta zarejestruje działalność gospodarczą co najmniej miesiąc przed porodem i zapłaci  obowiązkowe składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i dobrowolną chorobową od maksymalnej podstawy wymiaru jaką może zadeklarować, czyli w 2014 r. 9365 zł (250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy), to po urodzeniu dziecka może nawet przez rok pobierać zasiłek macierzyński, jednocześnie pracując. W takiej sytuacji będzie on wynosił 80 proc. świadczenia, czyli sporo ponad 5 tyś zł (od ok. 6,5 tyś zł maksymalnej wysokości).

Więcej o zasiłku macierzyńskim dla przedsiębiorczej mamy przeczytasz na www.kadry.abc.com.pl