Zobacz także: Przedsiębiorca na chorobowym może podpisywać faktury

Poprzez zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa inne będą zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń gdy wniosek o ich przyznanie będzie poprzedzał obiektywnie krótki, np. 2-miesięczny, okres zasiłkowy. Aby uzyskać wysoki zasiłek macierzyński, na poziomie maksymalnym, bizneswoman będzie musiała płacić składki ZUS co najmniej przez rok również od maksymalnej podstawy wymiaru składek.

Rząd zapowiada zmiany w zasiłku chorobowym dla przedsiębiorców!

Na początek będzie jej przysługiwał zasiłek w minimalnej wysokości, który będzie powiększony 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek przypadający przed nabyciem prawa do świadczenia. Z tego rachunku wynika, że aby dostawać najwyższy możliwy zasiłek, czyli obecnie ok. 6,5 tys. zł, kobieta prowadząca działalność gospodarczą będzie musiała opłacać maksymalne składki przez 12 kolejnych miesięcy. Jeśli okres ubezpieczenia będzie krótszy, zasiłek macierzyński będzie odpowiednio niższy. A zatem, jeśli bizneswoman będzie opłacała składki ze swojej firmy przez 6 miesięcy przed porodem od zadeklarowanej najwyższej podstawy wymiaru składek, to zgodnie z nowymi regułami zasiłek macierzyński będzie obliczony jako suma sześciokrotności minimalnej wysokości składki i 1/12 nadwyżki powyżej tej kwoty za każdy miesiąc ubezpieczenia. 

Nasz ekspert wyjaśnia, kiedy nie uzyskasz wysokiego zasiłku w 2015 r.

Takie zmiany oznaczają rewolucję w zasadach ustalania wysokości zasiłków macierzyńskich dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie obowiązujące zasady są bardzo korzystne. Jeśli kobieta zarejestruje działalność gospodarczą co najmniej miesiąc przed porodem i zapłaci  obowiązkowe składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i dobrowolną chorobową od maksymalnej podstawy wymiaru jaką może zadeklarować, czyli w 2014 r. 9365 zł (250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy), to po urodzeniu dziecka może nawet przez rok pobierać zasiłek macierzyński, jednocześnie pracując. W takiej sytuacji będzie on wynosił 80 proc. świadczenia, czyli sporo ponad 5 tys. zł (od ok. 6,5 tyś zł maksymalnej wysokości).

Zobacz także: Przedsiębiorca na macierzyńskim może kontynuować działalność gospodarczą

Takie wykorzystywanie obecnych przepisów nie jest w żadnym razie ich nadużywaniem, co często zarzucał ubezpieczonym ZUS odmawiając kobietom przyznania takiego wysokiego zasiłku macierzyńskiego. W uchwale z 21 kwietnia 2010 r. (II UZP 1/10) Sąd Najwyższy stwierdził, że ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Urząd ten nie dysponuje skutecznymi instrumentami, które pozwalałyby mu stwierdzić, czy przedsiębiorca założył działalność jedynie po to, aby uzyskać wysoki zasiłek. Sama bliskość daty porodu nie powinna być tutaj żadnym argumentem.