Spotkaniu przewodniczył wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, który przypomniał, że celem Zespołu jest ocena wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na rozwój gospodarki i zwiększenie potencjału polskich przedsiębiorców. Do chwili obecnej Zespołowi udało się opracować kwestionariusze, dla pracodawców i pracowników, na temat dostępnych rozwiązań. Na ich podstawie  przeprowadzono badanie jakościowe, w którym  wypowiedziały się dwie grupy podmiotów: te, które już wprowadziły wydłużone okresy rozliczeniowe oraz losowo wybrane przedsiębiorstwa z bazy REGON – poinformował.

Zobacz także: Mali przedsiębiorcy wprowadzają elastyczny czas pracy

Jak zaznaczył wicepremier, wyniki badania będą dla Zespołu stanowiły pomoc w ocenie funkcjonujących rozwiązań oraz wypracowaniu rekomendacji zmian w prawie lub innych działań pozalegislacyjnych. – Nasze propozycje mają skutecznie wspierać zarówno właścicieli firm, jak i osoby przez nich zatrudnione – powiedział. 

Powołany 7 listopada 2013 r. Zespół do spraw oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorców jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

Więcej na www.kadry.abc.com.pl>>>