Obecnie w Polsce nie ma regulacji prawnych odnoszących się wprost do działalności crowdfundingowej. Platformy crowdfundingu inwestycyjnego działają przede wszystkim na zasadach wynikających z ustawy o ofercie publicznej. Na jej podstawie umożliwia się właścicielom projektów prowadzenie reklam ofert publicznych za pośrednictwem strony internetowej udostępnianej przez platformę crowdfundingową.

- W projekcie Komisja Nadzoru Finansowego jest wskazana jako organ właściwy do nadzoru nad platformami crowdfundingowymi (np. wydawanie zezwoleń na prowadzenie platformy crowdfundingowej oraz możliwość przeprowadzania kontroli w tych podmiotach). Zostaną też wprowadzone sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów, w tym za podawanie nieprawdziwych informacji w dokumentach emisyjnych – pisze w komunikacie resort finansów.

Natarczywe żebranie w sieci i w realu - na tatuaż, kota i start-up>>

Konsultowany projekt przewiduje również uproszczenie niektórych wymogów informacyjnych dla emitentów papierów wartościowych. W przypadku ofert publicznych prowadzonych poza platformami finansowania społecznościowego, ale za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum informacyjnego, co ułatwi i przyspieszy proces przygotowywania oferty publicznej.

Projekt zawiera również propozycję dwuletniego (obowiązującego do 9 listopada 2023 r.) okresu dojścia do maksymalnego progu oferty, czyli 5 milionów euro, jaką pojedynczy podmiot będzie mógł przeprowadzić za pośrednictwem platformy crowdfundingowej. Na początku ma to być kwota 2,5 mln euro.