Program „Mieszkanie dla Młodych” na wspólnej konferencji MTBiGM i MRR

14 października br., w związku z II expose Premiera, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka i Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Podczas konferencji Minister Sławomir Nowak przedstawił założenia nowego programu „Mieszkanie dla Młodych” oraz plany budowy dróg i modernizacji kolei.

Program wsparcia przy zaciąganiu kredytu na zakup pierwszego mieszkania zastąpi kończący się w bieżącym roku program „Rodzina na swoim”. Minister podkreślił, że MdM to kolejny element polityki prorodzinnej Rządu, obok wydłużenia urlopów macierzyńskich i innych narzędzi wsparcia rodziny. MdM będzie programem pomagającym nabyć pierwsze mieszkanie dla osób młodych do 35 roku życia, również singli. Każda rodzina będzie otrzymywała 10%. jednorazowej dopłaty do kredytu, liczonego według wskaźnika 1,0 wartości metra odtworzeniowego w danym województwie. Dopłatą zostanie objęte 50 m2 mieszkania, zakupionego na rynku pierwotnym, o maksymalnej powierzchni 75 m2. Jeśli rodzina ma dziecko bądź dzieci, kwota ta wzrośnie o kolejne 5%. Jeżeli w ciągu 5 lat w tym mieszkaniu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, rodzina otrzyma dodatkowe 5%. Minister podkreślił, że program MdM zawiera „komponent prorodzinny” i tym różni się od wygaszanego programu „Rodzina na swoim”. Minister Nowak dodał, że chciałby, aby MdM wszedł w życie od połowy 2013 r. Początkowe koszty programu przewidywane są na poziomie 600 - 700 mln zł rocznie. Z programu może skorzystać 36 tys. rodzin rocznie.

Drugim punktem wystąpienia był omówienie wydatków na modernizację i rewitalizację kolei w latach 2013-2015, które wyniosą ponad 30 mld zł. Inwestycje w linie kolejowe to 26,5 mld zł, środki na nowoczesny tabor wyniosą 3,5 mld zł, natomiast na remonty dworców kolejowych trafi 1 mld zł.

Źródło: www.transport.gov.pl, stan z dnia 18 października 2012 r.

Data publikacji: 18 października 2012 r.