Związek Powiatów Polskich (ZPP) podpisał porozumienie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Choć dokładne szczegóły współpracy nie są jeszcze znane, dokument ma stanowić podwalinę do promocji proekologicznych postaw w gminach i powiatach.

Jak zauważa Mariola Kontykiewicz-Biel, Dyrektor Biura Fundacji, szczególnie w środowiskach lokalnych promowane przez urzędy postawy są wzorem dla innych, dlatego też najważniejszym celem Fundacji jest „zazielenienie” polskich urzędów. Jak wyjaśnia Kontykiewicz, Fundacja chce docenić codzienne zachowania i działania sprzyjające ochronie środowiska. Jeszcze w tym roku do regulaminu Rankingu Gmin i Powiatów dodany ma być zapis aby posiadanie certyfikacji ekologicznej było jednym z elementów punktacji.

Zawarte między ZPP a Fundacją porozumienie zakłada również pomysł na „zielone przetargi”. Celem akcji jest doprowadzenie do sytuacji, której certyfikacja ekologiczna byłaby jednym z ważnych kryteriów przy rozstrzyganiu gminnych przetargów.

Dyrektor Biura Fundacji ma nadzieje, że wspólne akcje pozwolą wykreować postawy, które będą angażować lokalne społeczności, nie tylko urzędy, ale także szkoły, hotele, organizacje oraz przedsiębiorstwa w działania zmierzające do popularyzacji codziennych zachowań, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. ZPP zapewnił, że gminne i powiatowe obiekty, które zostaną nagrodzone ekologicznym wyróżnieniem będą promowane na jego stronach internetowych.

Źródło: www.zpp.pl

Karol Kozłowski