Dofinansowany projekt jest kolejnym elementem rozbudowy systemu selektywnej zbiórki, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 20 mln zł. Zgodnie z umową zostanie on zrealizowany do maja 2014 r. Dzięki planowanym inwestycjom możliwe będzie usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie Dolnego Śląska, a zwłaszcza na terenie Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami. Do nowych instalacji trafiać będą odpady komunalne pochodzące od blisko 150 tys. mieszkańców siedemnastu gmin wchodzących w skład Systemu EKO-SUDETY.

Jak powiedział członek zarządu województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj, inwestycja ta jest modelowym przykładem współpracy w dziedzinie gospodarowania odpadami. „Dzięki takim inicjatywom możemy przygotowywać duże projekty służące mieszkańcom regionu i nie ograniczać ich jedynie do jednej miejscowości czy gminy” dodał Tutaj.

Budowa stacji przeładunkowych, punktów selektywnej zbiórki odpadów i sortowni surowców wtórnych ma wpłynąć na zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych, które do tej pory trafiały na składowiska.

Wykonawcą inwestycji jest firma Sanikom. Pozyskane dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012.