Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych jest odpowiedzią rządu na niskie emerytury, które otrzymają dzisiejsi 40-latkowie i ich młodsi koledzy. Opiera się na powszechnym i obligatoryjnym oszczędzaniu z wykorzystaniem środków pochodzących przede wszystkim od pracodawców i pracowników z niewielkim wsparciem Skarbu Państwa.

Nowe obowiązki dla pracodawców

Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) będzie wiązało się z szeregiem obowiązków po stronie pracodawców. Możemy podzielić je na:
- obowiązek prowadzenia PPK (zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK)
- obowiązek naliczania i odprowadzania składek
- obowiązki informacyjne wobec uczestników i funduszu inwestycyjnego. Czytaj dalej >>