Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza została powołana przez ministra środowiska na stanowisko Pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich.

Wody Polskie będą, jako państwowa osoba prawna, realizowały politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie, tzn. na poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.

W struktury nowego podmiotu zostaną włączone Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej.

Wody Polskie będą wykonywały prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, ale z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Źródło: www.kzgw.gov.pl, stan z 11.09.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami