Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował właśnie raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2017 r. - chodzi o dotacje, pożyczki, środki na rozwój, rekompensaty czy zwolnienia podatkowe. Wynika z niego, że w 2017 r. do przedsiębiorców trafiło 40,9 mld zł,  to o blisko 16 mld więcej niż rok wcześniej. Te kwoty uwzględniają pomoc udzieloną w sektorze transportu, która wyniosła 9,87 mld zł i przeznaczona była np. na rekompensaty za ulgowe przejazdy, sfinansowanie transportu gminnego.  - W prezentowanym raporcie prezentujemy dane bez kwot dla tej branży. Taką metodę stosuje też Komisja Europejska w swoich zestawieniach - tłumaczy Marek Niechciał, prezes UOKiK.

 


 

Fundusze unijne to pomoc publiczna

- Wartość pomocy publicznej dla polskich spółek znacznie wzrosła, co ma związek z tym, że w 2017 r. uruchomiona została kolejna pula środków z funduszy unijnych - ocenia Marek Niechciał, prezes UOKiK. - Wsparcie jest przyznawane w szczególnych przypadkach, bo co do zasady zakłóca konkurencję i uprzywilejowuje jedne firmy. Z tego względu wszelka pomoc publiczna jest bardzo dokładnie monitorowana. Bez dotacji wiele mikro i małych firm nie miałoby możliwości rozwoju czy inwestycji. „Zastrzyk gotówki” od państwa dla firm wyrównuje też szanse osobom, które mają trudności z funkcjonowaniem na rynku pracy, np. niepełnosprawnym, stymuluje rozwój słabszego regionu, promuje nowoczesne technologie. Przyznanie wsparcia jest jednak obwarowane restrykcyjnymi przepisami – mówi Marek Niechciał. UOKiK oszacował już jednak wysokość pomocy za 2018 r. Wyniosła ona już tylko 26 mld zł, czyli znacznie mniej niż w 2017 r. i niewiele więcej niż w 2016 r.

Czytaj również: Co trzeba wiedzieć o pomocy publicznej a propos zamiany użytkowania wieczystego w prawo własności >>
Zobacz w LEX: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w praktyce >

Najbardziej hojne są urzędy marszałkowskie

Wśród instytucji najwięcej pomocy publicznej w 2017 r. udzielili marszałkowie województw - było to 4,12 mld zł. Przyznawali ją, np. na nowe inwestycje w infrastrukturę, prace badawcze. Na drugim miejscu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z kwotą 4,03 mld zł. NCBiR przyznaje dotacje, np. na rozwój innowacyjnych technologii, finansowanie małych i średnich firm rozpoczynających działalność. Na trzecim miejscu uplasował się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 3,17 mld zł przyznał, np. na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Te trzy instytucje łącznie udzieliły prawie 40 proc. ogólnej wartości pomocy.

  

Duże firmy górą, ale coraz więcej pieniędzy trafia do małych i średnich firm

Największą kwotę pomocy publicznej, jak co roku, otrzymały duże przedsiębiorstwa, w 2017 r. - 18,01 mld zł, a w 2016 r. – 12,58 mld zł. Największymi beneficjentami pomocy w 2017 r. były: Spółka Restrukturyzacji Kopalń - dostała 1,63 mld zł na zadania związane z likwidacją kopalń, rekultywacją, zabezpieczaniem przed zagrożeniem. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - 1,57 mld zł na projekty inwestycyjne, rekompensata za rozwiązanie kontraktów długoterminowych oraz Telewizja Polska - 1,22 mld zł rekompensaty za utracone wpływy abonamentowe.  Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System dostał z kolei 1,17 mld zł  na inwestycje w sieci przesyłowe gazu ziemnego. To  jednak i tak mniej niż dofinansowanie dla firm transportowych. Tu największe wsparcie trafiło do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie - 6,73 mld zł.  PKP Intercity  zas otrzymało - 860,7 mln zł, a Przewozy regionalne -523,5 mln zł. Ponadto o 5,5 mld zł w 2017 r. wzrosła pula pomocy dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw - z 7,35 mld zł w 2016 r. do 12,93 mld zł. Średnia wartość pomocy przypadająca na jedno przedsiębiorstwo w Polsce to 7 946,5 zł.