Budową drewnianych domów pod wynajem zajmie się spółka Polskie Domy Drewniane (PDD). W celu jej powołania, Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o lasach.

Spółka powstanie po wakacjach

Jeżeli projekt ustawy powołujący spółkę zostanie uchwalony do lipca, to chciałbym, by spółka powstała za trzy, cztery miesiące - powiedział w audycji radiowej Jedynki minister środowiska Henryk Kowalczyk. Projekt ustawy został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. "Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona przez parlament do wakacji, czyli do końca lipca, to wtedy wrzesień, październik będzie takim czasem tworzenia tej spółki" - dodał.

Minister został zapytany, czy drewnienie domy będą budowane z drewna wycinanego przez Lasy Państwowe. Odpowiedział, że chciałby, aby domy z tego drewna były budowane też w Polsce, bo obecnie "drewno jest niestety wywożone, głównie za granicę".

Drewniane domy w ramach Mieszkania plus

Spółka będzie operatorem mieszkaniowym działającym w ramach programu Mieszkanie plus. Do jej zadań będzie należeć między innymi budowanie drewnianych nieruchomości mieszkalnych, zarządzanie nimi, pozyskiwanie lub tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania drewna, a także prowadzenie innej działalności związanej z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą. Realizowane przez nią inwestycje, będą przeznaczone na wynajem oraz na wynajem z opcją dojścia do własności.

Maksymalne usprawnienie inwestycji

Projekt nowelizacji zakłada, że spółka będzie miała kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 50 000 000 zł. Założycielami PDD będą Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. W uzasadnieniu wskazano, że taka konstrukcja tego podmiotu pozwala na maksymalne usprawnienie procesu przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu i sfinansowania budowy.