Rozporządzenie ministrów finansów oraz sprawiedliwości z 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. 1986 nr 26 poz. 128) reguluje krótko ile pieniędzy z odszkodowania może zająć komornik.

Większość pieniędzy zostaje

Według § 1 tego rozporządzenia świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania powiązane z polisami majątkowymi nie podlegają egzekucji w trzech czwartych. Możliwa jest zatem egzekucja tylko do wysokości jednej czwartej wartości świadczenia z ubezpieczenia osobowego lub odszkodowania z polisy majątkowej, czyli np. z polisy NNW, mieszkaniowej czy komunikacyjnej.

- Innemu ograniczeniu podlegają należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu. W tym przypadku komornik może zająć tylko środki potrzebne na opłacenie kosztów związanych z pochówkiem – tłumaczy Przemysław Piesik, adwokat z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Jacek Jerzemowski.

Przepisy przewidują jednak wyjątki, kiedy możliwa jest egzekucja w pełnej wysokości, bez żadnych ograniczeń. Dotyczy to roszczeń alimentacyjnych i roszczeń powstałych z tytułu nieopłacenia składek na ubezpieczenia osobowe bądź majątkowe.

Czytaj w LEX: Ograniczenia egzekucji sądowej >
 

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

W razie potrzeby komornik ma prawo przeprowadzić egzekucję z innych praw majątkowych. Oznacza to, że wierzyciel, dążąc do swojego zaspokojenia, może wykonywać wszelkie uprawnienia majątkowe dłużnika wynikające z zajętego prawa. Przykładem jest rozwiązanie umowy polisy inwestycyjnej w celu „uwolnienia” zainwestowanych środków. - Możliwe jest więc zajęcie praw przysługujących z tego rodzaju polis. Po dokonanym zajęciu wierzyciel może wykonywać wszelkie uprawnienia majątkowe dłużnika wynikające z zajętego prawa, które są niezbędne do zaspokojenia wierzyciela w drodze egzekucji, co oznacza, że wierzyciel jest uprawniony do np. rozwiązania umowy i żądania wypłaty środków albo do skorzystania z innych środków, przewidzianych w prawie bądź w umowie, w celu uzyskania środków z polisy – mówi Przemysław Piesik.

Sprawdź w LEX: Czy odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przelane na rachunek bankowy jest zwolnione z egzekucji komorniczej? >

Jeśli więc ktoś ma jeszcze polisę z UFK, której nie zdecydował się wcześniej zlikwidować i ma na karku komornika, to musi liczyć się z tym, że zostanie pozbawiony oszczędności, które się na niej znajdują. - Na szczęście dla dłużników, takie działania nie są częste. Przeszkodę stanowią m.in. opłaty likwidacyjne naliczane w przypadku polis inwestycyjnych - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ale wyśrubowana wysokość opłat likwidacyjnych to jest już przeszłość, więc niewykluczone, że komornicy chętniej będą sięgać do tych ubezpieczeń.

Czytaj: Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym można unieważnić, ale to niełatwe>>