Góry śmieci już wkrótce pokryją się zielenią i zostaną wytyczone na nich ścieżki edukacyjne.

Samorząd województwa wraz z 9 gminami zainicjował projekt, którego operatorem jest Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa. Połączone siły samorządowców pozwoliły na otrzymanie ponad 14,5 mln złotych dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko na rekultywację składowisk. Cały projekt dotyczący składowisk o łącznej powierzchni ok. 21 ha jest wyceniany na ponad 19,6 mln złotych.

Prace rekultywacyjne polegają na uporządkowaniu skarp i wierzchowiny składowisk, zapewnieniu odgazowania złoża, uszczelnieniu przed migracją wód opadowych, wykonaniu warstwy odwadniającej oraz okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) wraz z nasadzeniami roślinności. To bardzo potrzebne prace, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Równolegle prowadzona jest kampania edukacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Ukierunkowana jest na działania ograniczające powstawanie odpadów, ponowne ich użycie oraz metody przywracające im wartość.

Finalizacja projektu jest zaplanowana na koniec 2015 roku.

 www.wfosigw.wroclaw.pl